Isännöinnin eettiset ohjeet

Isännöintiyritys

Toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti.

Kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi.

Toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi.

Toimii tasapuolisesti.

Edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti.

Noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja.

Huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet.

Tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit.

Ottaa vastuun vain omien kykyjen ja resurrssien mukaisia toimeksiantoja.

Tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa.

Huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta.

Kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti.

Sitoutuu harmaan talouden torjuntaan.

Edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä.